ΤΡΑΠΕΖΙΑ CATERING

Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση
Εικόνα της ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 122Χ60Χ74εκ.HDPE ΤΡΑΠΕΖΙ
ΝΕΑ ΤΙΜΗ
Κωδικός (SKU): 41.0122
Τεμάχια ανά κούτα:1
€34,40
Εικόνα της ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 152Χ76Χ74εκ.HDPE ΤΡΑΠΕΖΙ
ΝΕΑ ΤΙΜΗ
Κωδικός (SKU): 41.0152
Τεμάχια ανά κούτα:1
€44,20
ΝΕΟ
Εικόνα της ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 180Χ74Χ74εκ.HDPE ΤΡΑΠΕΖΙ
ΝΕΑ ΤΙΜΗ
Κωδικός (SKU): 41.0183
Τεμάχια ανά κούτα:1
€44,80
Εικόνα της ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 183Χ76Χ74εκ.HDPE ΤΡΑΠΕΖΙ
ΝΕΑ ΤΙΜΗ
Κωδικός (SKU): 41.0184
Τεμάχια ανά κούτα:1
€52,20
Εικόνα της ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 200Χ90Χ74εκ.HDPE ΤΡΑΠΕΖΙ
ΝΕΑ ΤΙΜΗ
Κωδικός (SKU): 41.0120
Τεμάχια ανά κούτα:1
€76,85
Εικόνα της ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 75Χ50Χ54/62/74εκ.HDPE ΤΡΑΠΕΖΙ
ΝΕΑ ΤΙΜΗ
Κωδικός (SKU): 41.0100
Τεμάχια ανά κούτα:1
€20,75
Εικόνα της ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 80Χ80Χ74εκ.HDPE ΤΡΑΠΕΖΙ
ΝΕΑ ΤΙΜΗ
Κωδικός (SKU): 41.0149
Τεμάχια ανά κούτα:1
€32,95
Εικόνα της ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 86Χ86Χ74εκ.HDPE ΤΡΑΠΕΖΙ
ΝΕΑ ΤΙΜΗ
Κωδικός (SKU): 41.0151
Τεμάχια ανά κούτα:1
€34,75
Εικόνα της ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΒΑΛΙΤΣΑ 152Χ71Χ74εκ.HDPE ΤΡΑΠΕΖΙ
ΝΕΑ ΤΙΜΗ
Κωδικός (SKU): 41.0102
Τεμάχια ανά κούτα:1
€42,55
ΝΕΟ
Εικόνα της ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΒΑΛΙΤΣΑ 180Χ74Χ74εκ.HDPE ΤΡΑΠΕΖΙ
ΝΕΑ ΤΙΜΗ
Κωδικός (SKU): 41.0105
Τεμάχια ανά κούτα:1
€41,20
Εικόνα της ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΒΑΛΙΤΣΑ 183Χ76Χ74εκ.HDPE ΤΡΑΠΕΖΙ
ΝΕΑ ΤΙΜΗ
Κωδικός (SKU): 41.0104
Τεμάχια ανά κούτα:1
€49,80
Εικόνα της ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΒΑΛΙΤΣΑ 240Χ76Χ74εκ.HDPE ΤΡΑΠΕΖΙ
ΝΕΑ ΤΙΜΗ
Κωδικός (SKU): 41.0106
Τεμάχια ανά κούτα:1
€70,70
Εικόνα της ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ Φ120Χ74εκ. HDPE ΤΡΑΠΕΖΙ
ΝΕΑ ΤΙΜΗ
Κωδικός (SKU): 41.0176
Τεμάχια ανά κούτα:1
€63,20
Εικόνα της ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ Φ152X74εκ.HDPE ΤΡΑΠΕΖΙ
ΝΕΑ ΤΙΜΗ
Κωδικός (SKU): 41.0150
Τεμάχια ανά κούτα:1
€99,05
Κωδικός (SKU): 41.0178
Τεμάχια ανά κούτα:1
€106,30
Κωδικός (SKU): 41.0180
Τεμάχια ανά κούτα:1
€116,15
Κωδικός (SKU): 41.0182
Τεμάχια ανά κούτα:1
€146,05
Εικόνα της ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ Φ80Χ74εκ. HDPE ΤΡΑΠΕΖΙ
ΝΕΑ ΤΙΜΗ
Κωδικός (SKU): 41.0187
Τεμάχια ανά κούτα:1
€33,60
Εικόνα της ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ Φ81Χ110εκ. HDPE ΤΡΑΠΕΖΙ
ΝΕΑ ΤΙΜΗ
Κωδικός (SKU): 41.0174
Τεμάχια ανά κούτα:1
€39,20