Όροι Χρήσης

 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Με την περιήγηση του πελάτη & χρήστη των υπηρεσιών Β2Β, του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας ΖΟΥΓΡΗΣ ΑΕ  τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος, τους οποίους ο πελάτης - χρήστης οφείλει να διαβάσει πολύ προσεκτικά. 

Οι όροι χρήσης διέπουν την πρόσβασή σας και την χρήση της ιστοσελίδας – B2Bσε εσάς για πρόσβαση και χρήση μόνο εφόσον συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην συνέχεια.Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους κάτωθι όρους χρήσης θα πρέπει να μην κάνετε χρήση των κωδικών, να μην κάνετε χρήση οποιαδήποτε πληροφορίας,φωτογραφίας από την ιστοσελίδα και να μας δηλώσετε άμεσα εγγράφως την διαγραφή του κωδικού σας.

Η εταιρεία μας  διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κ.λπ.), ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησής τους και άμεσης δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο. Από την πλευρά μας προσπαθούμε   τα δεδομένα  καθώς και  οι  αναλυτικές πληροφορίες του δικτυακού της χώρου να είναι σαφείς & ακριβείς, χωρίς καμία εγγύηση, συνεπώς χωρίς να ευθύνεται.

 

Ευθύνες-υποχρεώσεις του χρήστη

Να διαφυλάσσει την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασης και της αναγνώρισής σας και να ενημερώνει έγκαιρα τα Δηλούμενα Στοιχεία και όσες πληροφορίες παρέχει στην ΖΟΥΓΡΗΣ ΑΕ, ώστε να είναι πάντα ακριβή  και πλήρη.

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας –B2Bαπό τη ΖΟΥΓΡΗΣ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.Συνεπώς απαγορεύεται ρητώς η αντιγραφή-χρήση των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων της  - αναδημοσίευση - μετάδοση - έκδοση - φόρτωση - αναπαραγωγή & περίληψη των πληροφοριών ή των δεδομένων του δικτυακού χώρου στης Εταιρείας χωρίς να έχει προηγηθεί η έγγραφη συναίνεσή της.

Ο κάθε Χρήστης, για δική του προστασία, πρέπει να κάνει τις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα μέσα ανίχνευσης ιών πριν αποθηκεύσει οποιαδήποτε πληροφορία.

          Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε διασφαλίζουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

O Πελάτης –χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τα χρηστά ήθη & με την σχετική νομοθεσία καθώς και τις διατάξεις του Ελληνικού & Διεθνούς δικαίου που διέπουν τις επικοινωνίες & να απέχει από κάθε παράνομη & καταχρηστική χρήση του περιεχομένου & των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Εταιρείας.

Οποιαδήποτε ζημία στον δικτυακό χώρο ή στο διαδίκτυο η οποία απορρέει από κακή & αθέμιτη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Εταιρείας φέρει την αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη & χρήστη, οφείλει δε να μην δημοσιεύει ή μεταδίδει οποιοδήποτε υλικό δυσφημιστικό  ή & ότι άλλο παράνομο θα μπορούσε να εγείρει αστική ευθύνη & ποινικό αδίκημα

 

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία καθώς & οι εμπλεκόμενοι στην κατασκευή της ιστοσελίδας της παρόλο που ελέγχουν & επιθεωρούν τον δικτυακό τόπο αποποιούνται ευθύνη για τυχόν ζημία ή αξίωση που θα μπορούσε να προκύψει δυσφήμησης - πλαστοπροσωπίας - εξύβρισης κτλ.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της διαδικτυακής υπηρεσίας b2b δεν είναι εγγυημένη παρόλο που προσπαθούμε να είμαστε ακριβής  και εξαρτάται από το απόθεμα που υπάρχει στις αποθήκες της εταιρίας.

Η εταιρία ΖΟΥΓΡΗΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να μετατρέψει ή να αντικαταστήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς περαιτέρω ανακοίνωση. Με την είσοδό σας ή, όπου δεν απαιτείται είσοδος, με την πρόσβασή σας ή τη χρήση των ιστοσελίδων αποδέχεστε αυτόματα τους παρόντες Όρους Χρήσης στην τρέχουσα εκδοχή τους.

Στους παρόντες Όρους  Χρήσης μπορεί να ενσωματωθεί και οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία συναλλαγής που τυχόν επιθυμεί η Εταιρεία.Για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.