Σύνθετη Αναζήτηση

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Προσωπικά Δεδομένα - Όροι Χρήσης

Πώς αντιμετωπίζετε τα προσωπικά μου δεδομένα;
Εμείς στην Zougris A.E. σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμευόμαστε ως προς την εφαρμογή του Ν.2472/97 ο οποίος αφορά "την Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" και τηρούμε τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Διαβάστε τις παρακάτω ερωτήσεις για να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας αυτών καθώς και τις εγγυήσεις μας για την προστασία τους

Ποιές είναι οι εγγυήσεις σας για την προστασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Η Zougris A.E. σε καμία περίπτωση δεν δημοσιοποιεί, αποκαλύπτει, πωλεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που της εμπιστεύεστε. H Zougris A.E. δεσμεύεται ότι στο διηνεκές θα συμμορφώνεται με τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για τις προσωπικές πληροφορίες που κατέχει.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει:

Να αποκτώνται και να διαχειρίζονται δικαίως Να διαχειρίζονται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται Να είναι επαρκείς, σχετικές και όχι υπέρμετρες με τον σκοπό για τον οποίο έχουν αποκτηθεί Να είναι ακριβείς και στο μέτρο του δυνατού ενημερωμένες Να κρατούνται όχι περισσότερο από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν αποκτηθεί Να κρατούνται με την δέουσα ασφάλεια Να μην μεταφέρονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. χωρίς την ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου

Περιορισμός ευθύνης

Επιδίωξη μας είναι να είμαστε κατά το δυνατόν ακριβείς, όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο και τις περιγραφές των προϊόντων. Παρόλα αυτά δεν παρέχουμε εγγυήσεις ότι δεν μπορεί να υπάρξει περίπτωση που τα παραπάνω να μην είναι ακριβή, αξιόπιστα και ενημερωμένα. Εάν ένα προϊόν δεν είναι όπως έχει περιγραφεί στο site μας ή είναι ελαττωματικό, διατηρείτε το δικαίωμα να το επιστρέψετε εντός 10ημέρου από την ημερομηνία τιμολόγησης και μόνο για είδη τα οποία βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία χωρίς να έχουν μονταριστεί ,κατόπιν συνεννοήσεως με το τμήμα πωλήσεων. Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώνουμε τη διαθεσιμότητα σε είδος και μεγέθη των προϊόντων. Η Zougris A.E. διατηρεί το δικαίωμα άρνησης μίας επιστροφής. Η Zougris A.E. δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή την πολιτική δέσμευσης σεβασμού της ιδιωτικότητας εξωτερικών συνδέσμων , δηλαδή συνδέσεις προς τρίτους ιστοχωρους των οποίων οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αναγράφονται στις ιστοσελίδες της, καθώς επίσης και για τις πολιτικές και πρακτικές προστασίας της ιδιωτικότητας που εκείνοι εφαρμόζουν. Η εταιρεία Ζougris ΑΕ διατηρεί κάθε επιφύλαξη  για τυχόν τυπογραφικά λάθη και αποκλίσεις στις διαστάσεις και τις χρωματικές αποκλίσεις.

Περιεχόμενα Ιστοσελίδας

Όλο το περιεχόμενο του site (κείμενα, γραφικά, λογότυπα, φωτογραφίες, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο κ.α.) αποτελεί ιδιοκτησία της Zougris A.E. ή της εταιρίας παραγωγής λογισμικού ή των συνεργαζόμενων με εμάς προμηθευτών και προστατεύεται από την Ελληνική καθώς και την Διεθνή Νομοθεσία. Η εκμετάλλευση του περιεχομένου αυτού ανήκει στην Zougris A.E. και προστατεύεται από την Ελληνική καθώς και την Διεθνή Νομοθεσία.
H Zougris A.E. σας παρέχει την άδεια να έχετε μια περιορισμένη πρόσβαση του περιεχομένου του site, για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείστε να αποθηκεύετε το περιεχόμενο αυτό στον σκληρό σας δίσκο, ούτε να το τροποποιείτε ή να το εκμεταλλεύεστε εκτός και αν έχετε τη γραπτή συγκατάθεση της Zougris A.E. Η άδεια αυτή δεν περιλαμβάνει καμία εμπορική χρήση του site ή του περιεχομένου του και δεν σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε κανενός είδους μηχανισμούς για μαζική συγκέντρωση δεδομένων από την Zougris A.E. Το περιεχόμενο καθώς και αυτό καθαυτό το site www.zougris.gr δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί ή να επαναπωληθεί χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της Zougris A.E. Η χρησιμοποίηση του ονόματος ή του λογότυπου ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στην Zougris A.E. δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προβολής και διαφήμισης καθώς για κάθε είδους εκμετάλλευσης φήμης και πελατείας χωρίς την γραπτή συγκατάθεση μας

Τροποποίηση όρων

H Zougris A.E. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών με την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Η ισχύς των νέων όρων ξεκινά με την ανάρτηση τους στο site.


Για οποιαδήποτε απορία και διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μας:
Καθημερινά στο 22960 89020 ή με email στο zougris@zougris.gr